SEENIORIDE TEGEVUS

SEENIORIDE TEGEVUSI KORRALDAB JÕELÄHTME VALLA PÄEVAKESKUS

Loo Kultuurikeskuse ruumid jäävad seenioritele ja päevakeskuse tegevustele avatuks.
Täiendav info Lily tel 5907 3447 ja Hilda tel 5345 4131
Päevakeskuse koduleht ja Facebook

 

 

(artikkel Jõelähtme vallalehes, november 2023)

Muudatustest päevakeskuse ja kultuurikeskuse töös

UKU TORJUS
Jõelähtme valla päevakeskuse juhataja

2.novembril, hingedepäeval, toimus Lool järjekordne seenioride kokkusaamine. Seekordseks külaliseks oli rahvamuusik ja muusikafestivali juht Astrid Nõlvak, kes esitas rahvalaule ja mängis kaasavõetud rahvapillidel. Rahvamuusiku esinemine oli kaasahaarav ja aitas sisse elada hingedeaja meeleolusse. Peale esinemist vastas Astrid ka küsimustele pillide päritolu ja tausta kohta.

Kontserdi lõpus toimus arutelu eakate infotunni edasise korraldamise üle. Edaspidi hakkab infotunni korraldamist koostöös kultuurikeskusega vedama valla päevakeskus. Seenioride kokkusaamised võiksid kujuneda foorumiteks, kus lisaks esinejate ülesastumistele saaks arutada ka olulisi eakate elukorraldusega seotud teemasid ja kus oleks võimalik osaleda kõigil, kel selliste teemade vastu huvi on. Teavet toimuva infotunni kohta hakkab edaspidi saama valla ajalehest, päevakeskuses toimuvate tegevuste ja teenuste alt.

Loo Kultuurikeskus © 2014 Frontier Theme