Välilavad Loole ja Jõelähtmesse

1. jaanuarist 2014 töötavad Jõelähtme valla kultuuriasutused, noortekeskused ja Kostivere Päevakeskus ühe katuse all nimetusega Jõelähtme Valla Kultuurikeskus.
Ühendamise eesmärgiks oli koondada oma loominguline ja tehniline potentsiaal, koordineerida valla kultuuri- ja huvitegevus ja seda ikka selleks, et muuta rikkamaks, mitmekesisemaks meie kultuurikalender ja huvitegevus. Järjest tähtsama koha kultuurielu planeerimisel võtab enda alla koostöö – koostöö teiste kultuuri- ja haridusasutustega, seltsidega, mittetulundusühingutega, ettevõtjatega. Aeg on näidanud, et seal, kus inimesed ise ilmutavad aktiivsust ja tahet omakandi kultuuri hoida ja seda edasi viia, seal käib elu täie hooga. Tänane kultuurijuht ei saa üksi midagi teha, suured ja ilusad asjad sünnivad ikka ühistöös.
Koostööst mittetulundusühingutega on sündinud mitmed head ja tänuväärsed üritused nagu Kostivere mõisapäev, Jõelähtme – Kuusalu laulu- ja tantsupidu, Perepäevad jne. Koostöö ilmekamaks näiteks on sel aastal valmis saanud kaks välilava: üks Jõelähtme külla ja teine Loo alevikku kultuuriplatsile.
MTÜ Jõelähtme Valla Kultuuriühing tegi Leader-programmi taotluse Jõelähtme Rahvamaja territooriumile uue välilava ehituseks.
Jõelähtme piirkond on atraktiivne asustusala uuselanikele. Jõelähtme küla naabrusesse on tekkinud rida uusasumeid, mis tähendab, et kogukond suureneb. Selleks, et võimaldada kogukondadel piisavalt suhelda omavahel, tuleb välja kujundada ühistegevused ja kooskäimiskohad , et tekiksid koostöösuhted ja aktiivne tegus kogukond. Jõelähtme piirkonna ainukesed kooskäimise kohad on Jõelähtme kirik, Jõelähtme Golfikeskus ja Jõelähtme Rahvamaja. Rahvamaja on 90 aastat vana hoone, kus on sees olnud nii seltsimaja, kool kui ka rahvamaja. Maja on tekitanud turistides huvi, samuti on siin tehtud mitmed filmivõtted. Kuna rahvamaja on väike ja üsna halvas seisundis, siis on hädatarvilik rahvamaja juurde luua lisaväärtusi. Pilgud pöördusid rahvamaja 6,08 ha suurusele territooriumile, mis asub jõega piiratud alal ja suurest teest eemal ning seetõttu on see üsna sobiv paik suurürituste, laagrite, suvepäevade, spordiürituste, lastelaagrite, metsakoolituste jne korraldamiseks. Territooriumil asus ka vabaõhulava, mille katus langes lumerohke talvega sisse 2011. aastal. Sama aasta kevadel hakkasime tegutsema uue laululava ehituse nimel. Johann-Aksel Tarbe poolt valmis kaasaegsetele tingimustele vastav vabaõhulava projekt (riietusruumid, korralik tantsupõrand, publikule istepingid, korralik elektrisüsteem helitehnika ja valguse kasutamiseks), kus oleks saanud läbi viia suurematele rahvahulkadele suunatud suurüritusi. Ehituse kogumaksumuseks hinnati üle 30000 euro, mida hetkel ei olnud kusagilt võtta. Ehitamine jäi ootama paremaid aegu. Kuna paremaid aegu vist ei tule kunagi, siis otsustasime ehituse jagada etappideks. Juunikuus valmiski välilava esimene etapp – vundament ja lava põrand PRIA ja Jõelähtme Vallavalitsuse toetusel. Lavalauad saavad oma suured ristsed kätte 20. Augustil valla päeval ning 28. Augustil Koit Toome kontserdil. II etapi juurde loodame jõuda järgmine või ülejärgmine aasta, mil avanevad uued Leader-programmid.
MTÜ Mittetulundusühing LOo kirjutas projekti KYSKi Kohaliku omaalagatuse programmi taotlusega saada raha Loo aleviku välilava ehituseks.
Loo alevikus elab üle 2000 inimese, koos ümberkaudsete küladega küündib see arv kolme tuhandeni. Käesoleval hetkel on Loo alevik tuntud kui magala rajoon ja oma sportimis- ning kultuurilised vajadused rahuldatakse Tallinnas. Side oma elupaigaga on paljudel juhtudel olematu. Kultuuri tarbimiseks on Lool napid tingimused. Kultuurikeskuse 100kohaline saal on ülekoormatud (siin toimuvad muusikakooli tunnid, ringitööd, treeningud), seetõttu ei ole võimalik kultuurikeskusel pakkuda mitmekesist ja meelepärast tegevust kogukonnale. Jõelähtme Valla arengukavas 2012-2025 on küll öeldud „kultuuriasutuste füüsiline keskkond vajab parendamist, eelkõige Jõelähtme Rahvamajas”, kuid ei näe võimalust uue kultuurikeskuse ehitamiseks Lool. Seetõttu nägi mittetulundusühing Loo ainukese lahendusena ehitada sobivasse kohta välilava ja viia teatud üritused välitingimustesse. Sobiv kohti leiti: Kultuurikeskuse A- B korpuse vaheline ala, mis sai nimeks kultuuriplats. Raha lavaehituseks saadi läbi projektikonkursi KYSKIilt ja vallavalitsuselt, kokku 2239 euro ulatuses, millele andis suure panuse lisaks Loo alevikus tegutsev puidufirma Brenstol OÜ. Ka selle lava ehitus ei ole valmis, järgmisel aastal loodame katuse peale teha. Välilava pidulik avaüritus toimub 15. augustil Üle-eestilise pihlapidu, kus kõlab laul ja sahisevad tantsukingad. 21. Augustil kutsume kõiki siia Salongiõhtule, esineb Margus Vaher. Jälgige reklaami

Aitäh kõigile abilistele ja toetajatele: Mittetulundusühing Loo, MTÜ Jõelähtme Valla Kultuuriühing, Põhja-Harju Koostöökogu, Margit Pärtel, PRIA, Jõelähtme Vallavalitsus, ehitaja Neobest OÜ, ehitusnõunik Heiki Lilienthal, ehitusjärelvalve Tartin Partners OÜ ning Marko Raudlami meeskond.

Updated: 14. august 2014 — 12:19
Jõelähtme Valla Kultuurikeskus © 2014 Frontier Theme