Beebide ja mudilaste ringid ja treeningud

Rühm Asukoht Aeg Juhendaja Kuutasu
Beebikool Loo Kultuurikeskus, B K 11.00 Lilian Kapp  7 €
Muusikaring, 3 vanusegruppi Loo lasteaed Pääsupesa E 15.10, 16.00 ja 16.40 Keili Simastel, tel 5110162, e-post:koolitus@midrimaake.ee 16 ja 18 €
Meisterdamistuba Loo lasteaed Pääsupesa T 15.00 Kaire Paavel ja Kadri Kivipõld. e-post: loovoimalus@gmail.com. Vt http://loolasteaed.ee/assets/Meisterdustuba1.pdf 18 €
Muusikakooli Loo filiaali eelkool Saha tee 13, Loo alevik K17.45 Info ja registreerimine: info@joelahtmemkk.ee, tel 55697772 12 €
Kunstiring Kostivere lasteaed T 16.15 Vt http://www.kostilaps.ee/?Huvialaringid
Muusikaring 3-7 a Kostivere lasteaed N 16.15-18.00 Maive Lille, e-post:maive@lastemuusika.ee, tel 5100285. www.lastemuusiks.ee. Vt http://www.kostilaps.ee/?Huvialaringid 10 €
Muusikakooli Kostivere filiaali eelkool Kostivere lasteaed K 16.00 heldin.raidmaa@joelahtmemkk.ee, tel 58868252; www.lastemuusiks.ee. Vt http://www.kostilaps.ee/?Huvialaringid 12€
Muusikakooli Neeme filiaali eelkool (vanem ja noorem grupp) Neeme Mudila E 15.15 ja 16.00 Sirje Põllu. Vt http://www. neememudila.ee/ 12 €
Kunstiring, 2 gruppi Neeme Mudila N ja R 15.00 üle nädala Pille Trumm.Vt http://www. neememudila.ee/
Kostivere kooli eelkool Kostivere Kool N 16.30 Tiina Kaasik. Vt:http:/kostivere.edu.ee/wp-content/uploads/2016/09/Ringide-kirjeldused-2016.pdf
Laste Hopsti trenn, alates 3. eluaastast Kostivere lasteaed E 16.45 Kadi Truuleht, tel 5206600, ktruuleht@hotmail.com 3 € kord
Tüdrukute võimlemine, algajad Kostivere lasteaed K 16.45 Mirjam Saueauk, tel 56566389. Miramee stuudio, e-post: miramee.stuudio@gmail.com 16 € kuu
Tüdrukute võimlemine, edasijõudnud Kostivere lasteaed K 17.20, R 15.20 Mirjam Saueauk, tel 56566389. Miramee stuudio, e-post: miramee.stuudio@gmail.com 24 € kuu
Jalgpall, 2009-2012 sündinud poisid Kostivere lasteaed N 18.00 Sven Elenurm, tel 56265131. FC Tiigrid, www. fc.tiigrid.ee 12 €
Tüdrukute tantsuline võimlemine Neeme Mudila T 15.20 Mirjam Saueauk, tel 56566389. Miramee stuudio, e-post: miramee.stuudio@gmail.com 20 €
Laste sporditreening Neeme Mudila T 16.30 Mirjam Saueauk, tel 56566389. Miramee stuudio, e-post: miramee.stuudio@gmail.com 20 €
Laste Hopsti trenn, alates 3. eluaastast Loo lasteaed E 16.30 Kadi Truuleht, tel 5206600, ktruuleht@hotmail.com 3 € kord

Jõelähtme Valla Kultuurikeskus © 2014 Frontier Theme