Jõelähtme Valla Kultuurikeskus otsib oma meeskonda kultuurijuhti !

Jõelähtme Valla Kultuurikeskus on Jõelähtme valla kultuuriasutusi ühendav institutsioon, kuhu praegusel hetkel kuuluvad Neeme Rahvamaja, Jõelähtme Rahvamaja, Kostivere Kultuurimõis ja Loo Kultuurikeskus. Samuti kuuluvad siia Loo ja Kostivere noortekeskused ning Kostivere Päevakeskus. Iga allasutus töötab välja oma hooajaplaani ja tegutseb vastavalt kinnitatud plaanile ja eelarvele.

 

 

JÕELÄHTME VALLA KULTUURIKESKUS OTSIB OMA MEESKONDA KULTUURIJUHTI

 

Jõelähtme Valla Kultuurikeskus otsib oma sõbralikku meeskonda Neeme Rahvamaja kultuurijuhti. Neeme Rahvamaja on väike hubane maja, kus tegutsevad üksmeeles Neeme kool, rahvamaja ja muusikakool. Neeme Rahvamaja teenindab eelkõige Ihasalu poolsaare elanikkonda. Kultuurijuhilt eeldame koostöövalmidust ja iseseisvust oma töös. Ta peab olema loominguline, avatud uutele ideedele, algatus- ja organiseerimisvõimeline, paindlik, hea suhtlemis- ja esinemisoskusega, suure pingetaluvusega, kohusetundlik, otsustus- ja vastutusvõimeline. Vajalik on arvutikasutamise oskus.

Neeme kultuurijuhi ülesandeks on Ihasalu poolsaare kultuurisündmuste planeerimine, ettevalmistamine ja korraldamine, huvitegevuse ja taidlusringide töö korraldamine ja koordineerimine, samuti noorsootöö käivitamine. Kultuurijuht on koostöövalmis kohaliku elanikkonnaga, Jõelähtme valla allasutuste ja vabaühendustega.

 

Tööleasumise aeg: 1. september 2015

Koos avaldusega pange teele Teie visioon Neeme piirkonna kultuurielust. Samuti ootame haridust tõendavate dokumente 14. augustiks aadressil Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, Jõelähtme vald, 202402, Harjumaa või e-posti aadressil elle.himma@joelahtme.ee. Lisainformatsioon telefonil 6054881.

 

Jõelähtme Valla Kultuurikeskus © 2014 Frontier Theme