Tööd alustab teadusring Loo

20. septembril 2014 kell 11-14 Loo Kultuurikeskuse B-korpuses

alustab tööd  Jõelähtme valla teadusring LOO.

Teadusringi viib läbi Eesti Füüsika Seltsi teaduslaagri juhendaja Jaona Jõgela

Teadusringi “Loo” on mõeldud Jõelähtme valla teadushuvilistele noortele. Teadusring toimub koos Eesti Füüsika Seltsiga (EFS). EFS korraldab teadusbussi üritusi www.teadusbuss.ee ja teaduslaagrit www.teaduslaager..ee ). Teadusringid hakkavad toimuma 1 kord kuus laupäeviti Lool, 2014 aasta sügisel. Perioodil septembrist kuni detsembrini on plaanis korraldada 4 teadusringi. Ringis käsitletakse erinevaid teemasid näit füüsika, keemia, bioloogia, keskkond, vesi, õhk, inimene. Ringi teemad valmistab ette, viib läbi ja muretseb vajalikud materjalid EFS. Ring on mõeldud 5. – 9. klassi õpilastele.

Osalejate arv on piiratud. Vajalik kindlasti eelregistreerimine. Registreerida saab oma kooli huvijuhi juures ja noortekeskustes. Huvilised toob kohale ja viib ära Noortebuss.

Ring on osalejatele tasuta.

Ring saab teoks tänu lapsevanemale Elo Sepale, kelle projekt sai maksimumpunktid Jõelähtme Valla Kultuuri- ja haridusprojekti taotlusvoorus.

Toetaja: Jõelähtme Vallavalitsus

Updated: 5. september 2014 — 05:52
Jõelähtme Valla Kultuurikeskus © 2014 Frontier Theme