Noorte meeskonnakoolitus

REEDEL, 17. OKTOOBRIL kell 10:00
LOO KULTUURIKESKUSES MEESKONNATÖÖKOOLITUS JA NOORTEVOLIKOGU ASUTAMINE

Sihtgrupp: noored vanuses 13 – 26

AJAKAVA

10.00 Meeskonnakoolitus
12.00 Lõuna
12.30 Noortevolikogu – kellele ja miks?
14.00 Lõpetamine

MEESKONNAKOOLITUS. Koolitaja: Eli Sukles

Mõnusas meeskonnas on …
usalduslikud suhted,
suheldakse avatud keskkonnas,
osatakse üksteist kuulata,
ollakse pühendunud ja paindlikud,
valitseb õhkkond üks kõigi ja kõik ühe eest!

Koolituse käigus õpitakse meeskonnatööoskusi, saadakse praktiliselt läbi teha erinevaid harjutusi ja mänge, mille käigus õpitakse üksteist paremini tundma ja usaldama. Muututakse üksteisega avatumaks, süveneb meie-tunne. Arendatakse meeskonnas töötavate inimeste koostöövalmidust ja koostööoskusi. Koolitus põhineb “õpime-läbi-tegevuse” meetodil, kus peale erinevaid aktiivseid simulatsioone toimub grupis analüüs ja soorituse hindamine. Õpitakse analüüsima oma tugevaid ja nõrku külgi ning oma rolli ja vastutust meeskonnaliikmena.
Koolitus sisaldab materjale, mida kasutame kohapeal ja peale koolitust jäävad need noortele.

JÕELÄHTME NOORTEVOLIKOGU – KELLELE JA MIKS?

Noortevolikogu seisab selle eest, et noortel oleks kodukohas hea elada ning noorte huvidega oleks arvestatud. Sina noor – kui Sul on mõni probleem või idee, siis saad pöörduda noortevolikogusse või algatada see, et muuta omaenda elu paremaks.

Registreerimine: huvijuhtide juures ja noortekeskustes kuni16. oktoobrini

Updated: 14. oktoober 2014 — 13:41
Jõelähtme Valla Kultuurikeskus © 2014 Frontier Theme