Jõelähtme Valla Kultuurikeskus leidis kultuurijuhi

Jõelähtme Valla Kultuurikeskus on Jõelähtme valla kultuuriasutusi ühendav institutsioon, kuhu praegusel hetkel kuuluvad Neeme Rahvamaja, Jõelähtme Rahvamaja, Kostivere Kultuurimõis ja Loo Kultuurikeskus. Samuti kuuluvad siia Loo ja Kostivere noortekeskused ning Kostivere Päevakeskus. Iga asutus töötab välja oma hooajaplaani ja tegutseb vastavalt kinnitatud plaanile ja eelarvele.

Kuna Neeme kultuurijuht esitas lahkumispalve, siis alustasime otsinguid uue juhi leidmiseks.  Neeme Rahvamaja jagab sõbralikult Neeme küla südames asuvat väikest hoonet Neeme kooli ja muusikakooliga, mis teeb asutuse töö tegelikult äärmiselt keeruliseks. Maja ei ole kummist, ruume ei jagu ja saali kasutusgraafikusse on raske midagi juurde panna. Seega, tingimused normaalseks kultuuritööks on kaugel ideaalsest. Vaatamata sellele, huvi tunti ja üsna palju, kuid paljudele sai takistuseks kaugus, kaugus Tallinnast. Kaugjuhtimise teel ei ole võimalik kultuuritööd teha. Eduka kultuuritöö aluseks on tihe side oma kogukonnaga, kultuurijuht peab kogu aeg hoidma kätt külaelu pulsil ning jälgima inimeste soove ja võimalusi.

Laekus kolm avaldust. Kõik kandidaadid olid pärit Neeme külast. Valikul lähtus komisjon mitmetest kriteeriumidest, sealhulgas ideede realistlikkusest, nende presenteerimisest, kuid üheks suuremaks kaalukeeleks valikul sai suhe kogukonnaga. Komisjoni üksmeelse otsuse põhjal valiti uuele ametikohale Neeme külavanem Sirje Põllu. Miks tema? Kauaaegse külavanemana omab ta head ülevaadet Neeme piirkonna elanikest, nende vaadetest, soovidest ja elukorraldustest, mis võimaldab tal lihtsamalt leida ühist keelt nendega. Peale selle on ta kogu oma teadliku elu olnud seotud kultuurivaldkonna mitmete aspektidega, sh organiseerimisest kuni suurte avalike esinemisteni. Meie vald on teda tunnustanud Elsa Rikandi preemiaga 2013. aastal.

Sirje Põllu asub oma ametikohale juba 1. septembril. Soovime talle kiiret kohanemist, lennukaid häid ideid ja toredaid mõttekaaslasi.

 

 

Updated: 28. august 2015 — 12:11
Jõelähtme Valla Kultuurikeskus © 2014 Frontier Theme