Tutvustus

Eestimaa pealinnast vaid paarikümne kilomeetri kaugusel Jõelähtme vallas muistsetel Rebala aladel Kostivere alevikus asuvast Kostivere mõisast pärinevad esmateated juba 14. sajandist.
Sajandite jooksul on mõis üle elanud mitmeid riigikordi ning kuulunud erinevatele omanikele. Enamasti on omanikeks olnud perekonnad ning tegeldud on põllumajanduse ja karjakasvatusega.
Säilinud on hulk kõrvalhooneid. Kokku on kultuurimälestistena riikliku kaitse all 14 hoonet ja rajatist. Tänane mõisa peahoone on ehitatud 1776. aastal ja asub koos looduskaitsealuse mõisapargiga jõesaarel.
Nõukogude ajal oli peahoone sovhoosi keskuseks. Peale sovhoosi lagunemist aastaid õige kasutuseta ja pooltühja mõisahoone kasutuselevõtt, korrastamine ja esimesed renoveerimistööd algasid Kostivere aktiivsete elanike eestvedamisel. Seejärel võttis hoone haldamise üle Jõelähtme Vallavalitsus kes on võtnud südameasjaks mõisahoone renoveerimise ning pea igal aastal saab mingi osa mõisast renoveeritud.
Kui esimesed ruumid korda said, hakati mõisale otsima kasutusfunktsiooni ning otsustati 2012.aastal asutada aleviku kultuurielu elavdamiseks ja koondamiseks kultuuriasutus, mis sai nimeks Kostivere Kultuurimõis.
Kostivere Kultuurimõis on Jõelähtme Valla Kultuurikeskuse allasutus, kus tegutseb kümmekond huvitegevuskollektiivi ning toimub arvukalt eripalgelisi kultuurisündmusi. Paljud üritused on kujunenud traditsioonilisteks, toimub mitmeid ülevallalisi sündmusi. Ruumid on tihti kasutuseks kohaliku kooli üritusteks, samuti erinevateks koosolekuteks, seminarideks jne. ning renditakse tähtpäevadeks.
Mõisa ruumides tegutsevad veel Põhja-Harju Koostöökogu ja Jõelähtme Muusika- ja Kunstikooli Kostivere filiaal.

Kostivere Kultuurimõis © 2014 Frontier Theme